Trang web được tạo bởi Khiêm Ngô (nrosv3) với mục đích chia sẻ cho anh em những phiên bản ngọc rồng uy tìn chất lượng.