Share Mod Nro Rose

    

-----MOD ĐƯỢC TẠO BỞI YTB NROSV3-----
----ANH EM SHARE MOD MONG ANH TÔNG TRỌNG BẢN QUYỀN MOD ----

[Phím Tắt]
1. k_X : đổi khu theo X
2. s_X : tốc độ di chuyển
3. nrd_X_Y : auto vào map nrd X : map mấy Y: là khu
4. cheat_X : bật cheat lên mấy X (mặc định là 2)
5. thuongde : auto quay thượng đế (auto ấn phím ";" 2 lần là tắt)
6. dapdo : auto đập đồ sever lậu (nhấn q để reset số sao)
7. abdkb : auto mở bản đồ kho báu (mở mẫu 1 lần)
8. autodt : mở doanh trại
9. akiksp : auto kik super
10. akiksp1m : auto kik super lên 1m
11. ansp : ăn super 
12. atroi : auto trói quái khi vào bdkb
13. ckX : auto chèn khu 
14. combo : bật tắt combo
15. hpboss X : nhập số hp để auto combo
16. qltk : liên kết với qltk[Phím Tắt]
1. A : tự động đánh
2. B : danh sách bạn bè
3. C : mở cs nhanh
4. D : đóng băng skill
5. E : auto hồi sinh
6. F : sử dụng bông tai
7. G : giao dịch nhanh
8. H : liên kết qltk
9. I : Khóa mục tiêu đang chọn
10. J : Load map trái
11. K : Load map giữa
12. L : Load map phải
13. M : mở bảng khu
14. N : nhặt 
15. O : auto vào khu nrd ( liên kết với lệnh chat nrd_X_Y)
16. P : Menu dctt
17. T : sử dụng tdlt nhanh
18. U : hồi skill
19. V : dịch đến nhân vật focus
20. X ; mở menu chức năng
21. Z : Auto combo ( set up trong menu X)
22. S : trỏ vô boss nhanh


-----------------------------------------------------------------------
một số chức năng khác auto bật
1 dctt ko cần mặc ct
2. còn lại tự trải nghiệm nha