MOD V2.2

----------Cracked by ElectroHeavenVN----------

- Thêm chức năng proxy cho game, hỗ trợ online nhiều acc 1 lúc. Proxy anh em phải mua ngoài.


----------UPDATE-------------

Lệnh chát : "atroi" : (Chỉ dùng trong nrd và nhân vật xayda) Auto trói người trên 600tr hp trong nrd (chỉ xd) - nhấn LoadiD bên autoboss để tránh trói trùng 1 người
    "abtv" :  (Chỉ dùng trong nrd)Auto bán thỏi vàng khi gần hết vàng để tránh lỗi ahs;

QLTK -> Góp ý & Báo lỗi
--------------------------------
Đổi BackGroud (Áp Dụng Cho Size Lớn): 

=> Tạo Thư Mục (Folder) "Background"

=> Ném Ảnh(File) Background Vào

=> Ảnh Background Phải Có Đuôi Định Dạng .png và Size Không Quá 1024x600;

=> Trong Thư Mục (Folder) "Background" Phải Chỉ Có 1 Dạng File .png Nếu Không Sẽ Có Lỗi

=> Trên 2 Ảnh Bg Thì 60s Đổi 1 Lần

-----------------------------

Chat Có Dấu Theo Mã UnikeyTelex;


Click 2 lần vào tài khoản muốn onl trên QLTK thì sẽ login tab đó

Tạm Không Bán Bản Mở Giới Hạn ONL;

Click 2 lần vào dàn nhân vật trong map thì sẽ Thêm/Xóa ID Khóa Mục Tiêu

Chat Có Dấu Theo Mã UnikeyTelex;

Đổi BackGroud (Áp Dụng Cho Size Lớn): 

=> Tạo Thư Mục (Folder) "Background"

=> Ném Ảnh(File) Background Vào

=> Ảnh Background Phải Có Đuôi Định Dạng .png và Size Không Quá 1024x600;

=> Trong Thư Mục (Folder) "Background" Phải Chỉ Có 1s Dạng File .png Nếu Không Sẽ Có Lỗi

=> Trên 2 Ảnh Bg Thì 60s Đổi 1 Lần
--------- Lệnh Chat ---------
+> "addpt" : Auto Phá Trói Cho Nhân Vật Đang Chỉ Vào
+> "addpt" : Tắt Auto Phá Trói
+> "aht"  : Auto Hợp Thể Khi HP Dưới 50% - Auto Tách Hợp Thể Khi HP Full;
+>  "lkb X Y Z T W" : Theo Các Khu X Y Z T W Vào List Dò Cho Tài Khoản Của Mình (Chỉ Cần Thêm 1 Lần Sẽ Tự Lưu Vào Các Lần Login Sau) ("lkb 1 10 12 20 25");
+>  "gdl X" : Giảm %Cpu Theo Hệ Số X (Càng Cao Thì Càng Nhẹ Và Càng Lag - Ưu Tiên: 2,3 - "gdl 2")
+>  "gdl"  : Tắt Giảm Cpu
+> "dbb" : Xayda    : Đồng Bộ Bom;
  Namec    : Đồng Bộ Laze;
  Trái Đất : Đồng Bộ DCTT\Kame;
+> "aglt" : Auto Mặc/Tháo GLT : Tháo Khi Gặp Boss / Mặc Khi Không Có Boss;
+>  "anrd X Y" : Bật/Tắt Auto Vào Map NRD X sao khu Y ("anrd 2 5" => Auto Vào Map 2s Khu 5);
+>  "bom0s" : Bật / Tắt Bom 0s Cho XD (Dùng Nhiều Có Thể Bị Xích);
+>  "addkc"  : Auto Khống Chế Nhân Vật Đang Focus ( Áp Dụng Cho Trái Đất);
+>  "addkc"  : Tắt Auto Khống Chế;
+> "timenrd" : Hiển Thị Time Có Thể Nhặt NRD;
+>  "bamboss" : Auto Dịch Theo Boss Khi Nó Nhảy Lung Tung;
+>  "ahs" : Bật / Tắt Auto Hồi Sinh;
+> "add" : Add Vật Phẩm Đang Focus Vào List Nhặt ;
+> "annguoi" : Ẩn Người - Hiện Boss;
+> "anquai" : Ẩn Quái;
+> "annpc" : Ẩn NPC;
+> "anitem" : Ẩn ITEM;
+> "anall" : Ẩn ALL - Ẩn Boss;
+> "akok"    : Auto úp đệ tử nếu skill 3 của đệ là KaioKen;
+> "ak" : Tự động đánh;
+> "ctg"    : Auto chát thế giới với chữ trong file ctg.txt (nếu không thấy thì tạo);
+> "xoamap"  : Xóa những địa hình trong map (chống tăng ram nhanh);
+> "kX"   : Vào khu X (X là khu mình muốn vào);
+> "zoneX"  : Auto vào khu X (X là khu mình muốn auto vào);
+> "sX"    : Chỉnh tốc độ game hiện tại (Mặc định 2,5);
+> "ant" : Auto Mở Nội Tại (Điền Tên Nội Tên Trong File AutoNoiTai.txt | vd  : Liên hoàn +25)
+> "acn" : Auto Dùng Cuồng Nộ  (Tự Dùng Khi Hết Hiệu Lực)
+> "abh" : Auto Dùng Bổ Huyết  (Tự Dùng Khi Hết Hiệu Lực)
+> "abk" : Auto Dùng Bổ Khí  (Tự Dùng Khi Hết Hiệu Lực)
+> "agx" : Auto Dùng Giáp Xên (Tự Dùng Khi Hết Hiệu Lực)
+> "aad" : Auto Dùng Ẩn Danh (Tự Dùng Khi Hết Hiệu Lực)
+> "amd" : Auto Dùng Máy Dò  (Tự Dùng Khi Hết Hiệu Lực)
+> "chiso" : Auto Nâng Chỉ Số  (AutoChiSo.txt)

--------- Phím Tắt ---------

+> "A"     : Mở Menu Tiện Ích;
+> "B"     : Mở Menu Bạn Bè;
+> "C"     : Mở Menu Capsule Bay;
+> "D" : Bật / Tắt Auto Hồi Sinh;
+> "E" : Đóng Băng Skill Hiện Tại;
+> "F" : Dùng Bông Tai Và Cho Đệ Về Nhà; 
+> "G" : Giao Dịch Với Nhân Vật Đang Focus;
+> "J" : Chuyển Map Bên Trái;
+> "K" : Chuyển Map Ở Giữa;
+> "L" : Chuyển Map Bên Phải;
+> "M" : Mở Menu Khu Vực;
+> "N" : Mở Menu Nhặt;
+> "P" : Bật / Ngắt Kết Nối Từ QLTK;
+> "T" : Bật / Tắt TDLT;
+>  "S"  : Di Chuyển Focus Mục Tiêu Boss + Trong NRD Focus Vào Người Ôm NRD;
+>  "V"  : LoadMap tới MapBoss vừa xuất hiện
+> "X" : Mở Menu LoadMap - Hủy LoadMap;
+>  "Z" : Auto Dò Khu Theo List Tại Map Đang Đứng ((Đổi Khu - Auto Khu - Gặp Boss) => Hủy Auto Dò);
+> "9" : Mặc Set Đồ 1;
+> "0" : Mặc Set Đồ 2;