--- Lỗi Của Phiên Bản ---

- Chưa có phản hồi lỗi

- Nếu thấy chức năng quá vip hãy donet cho khiêm qua số tài khoản

- Momo/tsr : 0382148120

- 3308220000026 ngân hàng Agribank

--- Thao tác Forms ---

* Đăng nhập nhiều tài khoản:

- Bạn có thể chọn nhiều hàng trong danh sách sau đó ấn 'Login'

- Phiên bản này ae không cần dùng qltk cũng vẫn đăng nhập vào game đc nha!--- Thao tác Game ---

* Phím tắt:

- A: Tự động đánh

- T: Bật Tự Động Luyện Tập

- M: Mở bảng đổi khu

- N : Hiện menu mod

- I: Mở menu mặc Item nhanh

- H: kết nối với qltk ( yêu cầu phải có qltk )

- C: Dùng Capsule Đặc Biệt

- B: Mở danh sách bạn bè

- J: Đến map bên trái (Không có map sẽ đến vị trí cuối cùng)

- K: Đến map ở giữa (Không có map sẽ đến vị trí giữa map)

- K: Đến map bên phải (Không có map sẽ đến vị trí cuối cùng)

- S: Tự động trỏ vào boss

- 0 : bán tv

- 9 : auto cho khỉ ăn hồng đào

* Lệnh Chat: 

- dapdo( Hoặc ấn phím f12) : bật/tắt auto đập đồ - set up số sao đập trước khi dùng

- cheat X : X là 1 biến số - tăng tốc độ game

- goirong 1 : auto goi rong 1 sao

- kX : (X là tham số) đổi khu nhanh

- sX : (X là tham số) tốc độ chạy

- dokhu:  Bật Dò All khu

- dokhu_X: bắt đầu dò từ khu X

- dole : bật dò khu lẻ

- dole_X: set up dò khu lẻ từ bao nhiêu

- dochan : Bật dò chẵn

- dochan_X: setup dò từ khu chẵn bao nhiêu

- mX : là mua nhiều vp với (X là số lần muốn mua )

--- Chức năng khác ---