[MOD APK] SEVER GOLDEN

 -----MOD BY CÔNG HÙNG-----

(*) Lệnh chat: ► mv: Mở menu cài đặt. ► atv: Bật/Tắt auto bán thỏi vàng khi hết trong lúc đập đồ. ► vdh: Bật/Tắt vượt địa hình map. ► tdlt: Bật/Tắt tự động luyện tập (Để skill đấm ở ô skill thứ nhất). ► cflag: Bật/Tắt auto treo cờ chống PK. ► buff: Bật/Tắt buff đậu theo chỉ số HP, KI or TL đệ tử. ► out: Bật/Tắt auto thoát game khi đệ đạt đủ sức mạnh. ► ahs: Bật/Tắt auto hồi sinh. ► sanboss: Bật/Tắt dò khu có boss. ► buy: Bật/Tắt auto mua item theo ID. ► bando: Bật/Tắt auto bán đồ. ► vutdo: Bật/Tắt auto vứt đồ. ► ant: Bật/Tắt auto mở nội tại. ► ks: Bật/Tắt auto KS boss (Trỏ skill nào thì dùng skill đấy). ► cskb: Bật/Tắt auto mở capsule kì bí.Post a Comment

0 Comments