[SHARE MOD] SEVER NROFUN MỚI VỚI ĐẦY ĐỦ TÍNH

 MOD NRO SERVER FUN

--- Lỗi Của Phiên Bản ---
- Chưa có phản hồi lỗi
- Nếu thấy chức năng quá vip hãy donet cho khiêm qua số tài khoản
- Momo/tsr : 0382148120
- 3308220000026 ngân hàng Agribank
--- Thao tác Forms ---
* Đăng nhập nhiều tài khoản:
- Bạn có thể chọn nhiều hàng trong danh sách sau đó ấn 'Login'
--- Thao tác Game ---
* Phím tắt:
- A: Tự động đánh
- T: Bật Tự Động Luyện Tập
- M: Mở bảng đổi khu
- I: Mở menu mặc Item nhanh
- C: Dùng Capsule Đặc Biệt
- B: Mở danh sách bạn bè
- J: Đến map bên trái (Không có map sẽ đến vị trí cuối cùng)
- K: Đến map ở giữa (Không có map sẽ đến vị trí giữa map)
- K: Đến map bên phải (Không có map sẽ đến vị trí cuối cùng)
- S: Tự động trỏ vào boss
- 0 tự động bán thỏi vàng

* Lệnh Chat: ('_' là dấu cách)
- cheat X :  tốc độ game - X là số lần muốn tăng
- kX : (X là tham số) đổi khu nhanh
- sX : (X là tham số) tốc độ chạy
- goirong 1 : gọi rồng MaxSpeed
- vongquay : quay thượng đế
- dapdo : auto đập đồ
- adokhu:  Bật Dò All khu mặc định từ khu 0
- dokhu X: bắt đầu dò từ khu X
- add : thêm quái vào danh sách tàn sát
- xoa : xóa tất cả quái trong danh sách
- ts : dùng để bật tàn sát
- doidao : auto cho khỉ ăn đào
- ahs : Auto Hồi Sinh
--- Chức năng khác ---


Post a Comment

2 Comments