[SHARE MOD] SERVER NRO LOVE : Hỗ Trợ All Tính Năng - UPDATE 2/8

MOD NRO SERVER LOVE

- update ep nr ( cn ép sao pha lê chua dùng đc)
- update hiện người nổ trong khu :v
- hết

Các Chức Năng :

--- Lỗi Của Phiên Bản ---
- Chưa có phản hồi lỗi
- Nếu thấy chức năng quá vip hãy donet cho khiêm qua số tài khoản
- Momo/tsr : 0382148120
- 3308220000026 ngân hàng Agribank
--- Thao tác Forms ---
* Đăng nhập nhiều tài khoản:
- Bạn có thể chọn nhiều hàng trong danh sách sau đó ấn 'Login'
--- Thao tác Game ---
* Phím tắt:
- A: Tự động đánh
- T: Bật Tự Động Luyện Tập
- M: Mở bảng đổi khu
- I: Mở menu mặc Item nhanh
- C: Dùng Capsule Đặc Biệt
- B: Mở danh sách bạn bè
- J: Đến map bên trái (Không có map sẽ đến vị trí cuối cùng)
- K: Đến map ở giữa (Không có map sẽ đến vị trí giữa map)
- K: Đến map bên phải (Không có map sẽ đến vị trí cuối cùng)
- S: Tự động trỏ vào boss
- Shift P: Bật/Tắt Auto Đập Đồ
- Shift A: tắt auto mở nội tại
- 0 : tự động bán thỏi vàng
* Lệnh Chat: ('_' là dấu cách)
- cheat X : X là tên nhân vật nhận capsule kì bí
- goirong 1 : auto goi rong 1 sao
- kX : (X là tham số) đổi khu nhanh
- sX : (X là tham số) tốc độ chạy
--- Chức năng khác ---Post a Comment

1 Comments