[SHARE MOD] APK SEVER ROSE TRÊN NỀN TẢNG CỦA MANHHDC(THẦY) ALL IN CHỨC NĂNG

 CHỨC NĂNG CỦA BẢN MOD APK

Lệnh chat trong game:

cd: bật menu cài đặt

sX: đặt tốc độ chạy thành X

kX: đổi sang khu X

speedX: tốc độ game thành X

npcX: gọi npc X (npc phải có trong map)

sb: bật tắt săn boss

fboss: auto chỉ vào boss

adt: auto up đệ tử, tự động pem khi đệ kêu.

anhat: auto nhặt

ts: bật tắt tàn sát

tssq: tàn sát siêu quái

tldt: tự động luyện tập free

atc: auto chat

add: thêm quái vào danh sách tàn sát.

acd: auto cho đậu

axd: auto xin đậu

autodt: auto click doanh trại

ak: tự đánh

kvt: khóa vị trí

petw: hiển thị thông tin đệ

charw: hiển thị thông tin sư phụ

nesq: né siêu quái khi up đệ. (đệ ở chế độ bảo vêj)

clear: xóa tất cả danh sách tàn sát

xoamap: xóa tilemap

vongquay: auto vòng quay thượng đế

autobikiep: tự động up bí kiếp

+ tự dùng ttnl nếu là xd.

+ tụ dùng khiên.
+ tự hợp thể nếu có bông bai
+ tự dùng gx nếu có gx

  • bạn chat "cd" để setup chỉ số tự động tái tạo và dùng bông tai nhé.

anhanvang: auto về nhà nhận vàng trên các server lậu

  • chỉ các server lậu cho phép nhận vàng tại npc ở nhà (nhà gohan, nhà mori, nhà broly)

  • chỉ các server có nút nhận vàng tại ô số 1.

  • chỉ tác dụng khi có capsule bay.

alogin: tự động đăng nhập sau 25s.


savemap: save khu hiện tại, để sau khi đăng nhập sẽ về khu cũ.

Có auto mở nội tại, auto đập đồ sao, tích hợp 1 số server lậu (bản 204 trở đi)

"xmap": bật xmap.

"csb": dùng csb khi bật xmap (trừ sv NRO SUPPER bởi server này nó ng* quá).

"bando": auto bán đồ sẽ trừ đi các vật phẩm đặc biệt (đồ sao, sao pha lê, cải trang, đồ ăn, đồ kích hoạt ....) * lưu ý các set kích hoạt ngoài các set của teamobi sẽ không nhận dạng được vd: "set blue 1"

"axd2": auto xin đậu V2 tự động đăng xuất + đăng nhập + xin đậu

abh: auto dùng bổ huyết sau mỗi 10 phút.

abk: auto dùng bổ khí sau 10 phút.

agxen: auto dùng giáp xên sau 10 phút.

aad: auto dùng ẩn danh sau 10 phút.

acn: auto dùng cuồng nộ sau 10 phút.

autocskb: hỗ trợ up cskb (tự dùng máy dò, đủ x99 cskb thì tự mở cskb rồi up tiếp)

banvang: auto bán vàng lúc đục sao.

opencskb: để tự mở liên tục cskb

ahs: auto hồi sinh (1 ngọc)

skillX: auto sử dụng skill số X

mkhoa: bật controll

Post a Comment

0 Comments