[SHARE MOD]MOD NRO SEVER PRIVATE : FULL CHỨC NĂNG CƠ BẢN :V

 Chức Năng Game

Hầu hết các chức năng đều ở phím tắt hết nên ae xem ở đó nha

[Phím X] mở menu

[Phím V] bật tắt chát tiếng việt

Chat :

k_X : đổi khu nhanh (x là biến số)

cheat_X : chỉnh tốc độ game (x là biến số)

s_X : tốc độ chạy (x là biến số)Post a Comment

0 Comments