[Share Mod] Java phiên bản v202 by PhạmGiang

 • DragonBallGen2 code by 18lucjfer, recode by Phạm Giang

/* Tin thì dùng không tin thì xoá đừng hỏi keylog hay không */

Các chức năng như bản recode trước có bổ sung và fix lỗi

Đã thêm chức năng:

- Điều khiển nhân vật qua chat clan

Key điều khiển chỉnh trong Cài đặt thông số

Lệnh

+ [key] where: Check vị trí nhân vật hiện tại

+ [key] info: Check sức mạnh, tiềm năng nhân vật

+ [key] pet: Check sức mạnh, tiềm năng đệ tử

+ [key] pos X Y: Dịch chuyển nhân vật tới vị trí X, Y (vị trí phải ở trên mặt đất)

+ [key] map ID: Di chuyển đến map ID

+ [key] zone X: Chuyển vào khu X

- Update thông tin pet, hiển thị ra ngoài màn hình

- Fix lỗi đệ không đánh (phải trỏ skill vào chiêu gây dame lên quái)

- Chỉnh độ cao Bay trong Cài đặt thông số

- Fix kẹt map khi loadmap, có thể vẫn lỗi chưa test kĩ

- Fix lỗi kẹt map Nhà, nhân vật sẽ out game vô lại

- Tuỳ chọn nhân vật cho đậu, để trống cho tất cả

- Tự dùng bông tai, item, thức ăn nhiều nhất, máy dò cskb

- Fix lỗi 1 số thứ không nhớ rõ @@
Link :

* Bản x1:

tại đây!

* Bản ghép x5:

Tại Đây!

Thank

 

Post a Comment

0 Comments