[share Mod] 4in1 có cả bốn sever luôn nhé gồm : blue,private,nroz,nrosuper(vesion1.0.3)

 Shif+P: bật đập đồ(oke)

T: Mở Tự động luyện tập(oke)

F: Hợp Thể Bông Tai(oke)

X: Mở Menu(oke)

J: Dịch trái

K: Dịch giữa

L: Dịch phải

M: Bật đổi Khu Nhanh

C: mở capsule bay

G: giao dịch nhanh

S: Chỉ Nhanh Vào Boss

giữ phím "o" : tắt quay thượng đế (dùng cho private)

giữ phím "e": tắt vứt đồ

shift + v: tắt mở nội tại

chat : cheat_X (X là số thay đổi) Tăng cheat

       doall: dò tất cả khu từ 0 --> khu cuối


       dole: do các khu lẻ (từ 1 --> khu cuối)


       dochan: dò các khu chẵn (từ khu 2 --> cuối)


       doall_X: bắt đầu dò từ khu X (X có thể thay đổi)


       dole_X: bắt đầu dò khu lẻ từ X(X có thể thay đổi)


       dochan_X: bắt đầu dò khu chẵn từ X(X có thể thay đổi)


       acs : cộng chỉ số set up ở file chỉ số ở thư mục DataGame


       hpboss X: setup hp ks boss

       ckX: chèn vào khu X(x là biến số) 


SetUp tìm boss vui lòng vào DataAcc có file BossName để thay đổi tên boss cần dò

VD: tìm broly thì ở trong file BossName ghi là Broly là được.


----------------------------------------------------------------------------

Hướng dẫn anh em thay đổi ảnh nền :

B1 tìm ảnh

B2 cho vào mục DataGame thư mục Background -->

+ yêu cầu ảnh phải là đuôi .png và thay tên thành nen.png thì game sẽ nhận nhé

B3 trải nghiệm thành quả

--------------------------------------------------------------------------------
Chúc Ae chơi game vui vẻ!!!!!

Lưu ý mỗi lần đổi sv cần phải xóa dữ liệu nhé :)
-----------------------------------------------------------------------------------

Mod By: Khiêm Ngô && SHARE LẠI LÀM ƠN GHI NGUÔNG COI NHƯ TÔN TRỌNG TÁC GIẢ :))


Link tải Game : Tại Đây! ✋✋(đã update lại nha😁)

Linh Google Driver : Tại Đây!👈👈

Pass Giải Nén : nrosv3 nha kk

--> Video hướng dẫn 👀💦Post a Comment

0 Comments