[NRO MOD] ĐÂY LÀ BẢN MOD HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ BY GIẢI CỨU VÚ ĐĂNG(XIN LỖI ĐĂNG)

  


MOD NRO VERSION 202 BY VŨ ĐĂNG   

ĐỌC KĨ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG VÌ KHÁ LÀ LẰNG TÀ LÀ NGOẰNG

"_" là dấu cách nhé các con vợ.

X là giá trị muốn thay đổi. VD : 1,2,3,4...

HƯỚNG DẪN CHỮA KHI BỊ ĐỨNG GAME: Có yardrat thì chat tlm không có thì load lại khu hoặc csb ra csb lại

CÁCH CHƠI SERVER LẬU : chọn server muốn chơi trong qltk nếu ko chọn cái nào sẽ là chơi bản thường

trước khi chơi phải xóa dữ liệu để nó tải và đổi server sau đó thêm tài khoản các thứ như bình

thường 

***LƯU Ý : - Chọn server trong qltk 1 hoặc 2 3 như Blue01 Blue02 hoặc Blue03

           - Cái nào đang auto mà không dừng lại được có thể thử giữ Q 1 lúc vì mình cài Q để dừng 

             lại vào khá nhiều chức năng :v

           - Nếu bật mãi 1 chức năng không được có thể thử xem chức năng đó có liên kết với qltk ko

             hoặc tắt liên kết qltk là ok


1.telexm : bật chat tiếng việt

2.speed_X : thay đổi tốc độ game

3.tdc_X : thay đổi tốc độ chạy


4.anquai : ẩn quái

5.annguoi : ẩn người

6.anitem : ẩn item


7.smpet_X : setup sức mạnh đệ tử 

8.aout : tắt game khi đệ đạt sức mạnh yêu cầu (smpet)


9.add : add/xóa quái hoặc item đang trỏ vào/khỏi danh sách tàn sát

  addd : add/xóa loại quái hoặc item đang trỏ vào/khỏi danh sách

  anhatts : auto nhặt tàn sát

  itm : lọc vật phẩm chỉ nhặt vật phẩm của mình

  slnX : cài đặt giới hạn số lần nhặt (mặc định 7)

  sln : xem số lần nhặt giới hạn đang đặt

  addiX: Thêm vào/Xoá khỏi danh sách chỉ tự động nhặt vật phẩm id X (X là id vật phẩm)

  blocki (trỏ vào vật phẩm): Thêm vào/Xoá khỏi danh sách không tự động nhặt vật phẩm đang trỏ

  blockiX: Thêm vào/Xoá khỏi danh sách không tự động nhặt vật phẩm id X

  addtiX: Thêm vào/Xoá khỏi danh sách chỉ tự động nhặt loại vật phẩm id X(X là id loại vật phẩm)

  blocktiX: Thêm vào/Xoá khỏi danh sách không tự động nhặt loại vật phẩm id X

  clri: Cài đặt lại danh sách lọc vật phẩm vể mặc định (danh sách chỉ nhặt và danh sách chặn)

  clrm : Xóa danh sách đánh quái

  clrs : Cài đặt danh sách skill ts về mặc định

  skill : thêm skill đang trỏ vào danh sách skill dùng để ts

  skillX : thêm skill số X vào danh sách skill ts

  ts : tàn sát   

  nsq : né siêu quái

  tlq : tele quái


13.kmap : khóa map

14.kx_X : auto vào khu X 

15.k_X : đổi tới khu X

16.kk : khóa đổi khu 


17.showhp : show hp nhân vật trong map

18.go_X ( X là nhân vật trong map ) : nhảy đến chỗ nhân vật trong map (bật showhp để xem số thứ tự nhân vật)


19.atc : bật autochat 


20.abf_X : buff đậu theo chỉ số sư phụ

21.bhp_X : setup hp của sư phụ để buff đậu

22.bki_X : setup ki sư phụ

23.abfdt_X : buff đậu theo chỉ số đệ tử

24.bhpdt_X : setup hp của đệ tử để buff đậu

25.bki_X : setup ki đệ tử


26.askill_X : auto skill X

27.attnl : auto tái tạo năng lượng khi mất hp hoặc ki và tự chuyển về chiêu đấm

28.akok : up đệ hạn chế đánh kok 


30.ak : tự động đánh

31.timeak_X : thời gian delay giữa 1 lần đánh khi bật ak (X là miligiây) mặc định 700

33.autopem : tự đánh khi đệ sủa


34.acaptcha : âm báo captcha

35.ahoisinh : auto hồi sinh bằng ngọc 


36.alogin : bật auto login khi bị out

37.akhu : về lại khu cũ khi login (20 giây lưu khu 1 lần nên đừng test kiểu vội vội vàng vàng sang khu phát out luôn nhé =)))


38.cpu : đóng băng game đưa cpu về 0 khi tab hiện tại không phải là game

39.antk : ẩn tài khoản

40.npc_X : mở menu npc cc nào đấy

41.skin : fake skin (chỉ vào đứa cần fake rồi mới chat)

42.tuonglai : tới tương lai (đứng ở rbb nkm hoặc rdx)

43.neboss : auto đổi khu né boss

44.autoco : tự đổi cờ để không bị cắn trộm khi treo 

45.abdkd_X : auto vào bdkb (X là cấp độ bdkb) 

46.adoanhtrai : auto vào doanh trại 


47.abt : auto bông tai và cho đệ về hoặc bảo vệ tùy vào trước khi bật chọn đệ ở trạng thái nào

**VD : chọn đệ là về nhà thì khi auto bông tai sẽ cho đệ về nhà

48. bt_X : delay auto bông tai với thời gian X (giây)


50.getitem (trỏ vào item trong map) : lấy id item

51.sale_X1_X2 : bán item có id X1 với giá X2

52.banitem : bật auto bán item (nhớ setup sale_X1_X2 trước) 

53.buy_X1_x2 : mua item có id X1 với giá X2

54.muaitem : bật auto mua item  


55.gmt_X : giữ mục tiêu nhân vật X trong map ( có thể bật hiển thị hp nhân vật để xem số thứ tự )

56.gmt : bỏ mục tiêu đang giữ


57.xoamap : xóa địa hình

58.xbg : xóa background 

59.wall : thay wallpaper (Có thể thay wall khác bằng cách lưu ảnh mình muốn vào file Wallpaper. Nhớ đổi tên ảnh thành 

wallpaper và phải là định dạng PNG)

60.gdl : Xóa đồ họa,tiết kiệm CPU,RAM giảm lag game(treo máy nên bật);


61.anhat : Nhặt all 

62.akigui : auto kí gửi (yêu cầu: kí gửi trước 1 lần để lấy thông tin rồi mới chat lệnh)

63.anhatdt : Nhặt đồ đệ tử đánh rơi 

64.delay_X : delay tốc độ nhặt all và nhặt ngọc (X là miligiay) mặc định 1000

65.cnn : chỉ nhặt ngọc


66.vang_X : fake vàng

67.ngoc_X : fake ngọc

68.id_X : fake id (X này gõ chữ cũng được)

69.sm_X : fake sức mạnh

70.tn_X : fake tiềm năng


71.csb : Sử dụng capsule thường xmap

72.csdb : Sử dụng capsule đặc biệt xmap

73.goback : bật goback (khi bật goback hoặc autologin auto về khu các thông báo như chờ đổi khu hay xem danh sách tele sẽ dưới dạng 

con chim thông báo và ko kịp nhìn vì thế khi xem list tele nên tắt đi mà nhớ thứ tự thì thôi ko cần tắt nữa =))) 


74.autotl + trỏ vào nhân vật chỉ định : auto dịch chuyển tức thời nhân vật đang trỏ vào đến khi nó ăn ẩn danh thì dừng =))

75.atl : thêm nhân vật đang trỏ vào danh sách tele

76.atl_X ((X là id nhân vật trong khu (bật hiển thị hp nhân vật để xem id)) : thêm nvat có id X vào danh sách tele

77.rtl_X : xóa nhân vật id X trong ds tele khỏi ds tele 

78.ctl : xóa all nvat trong danh sách tele

79.tl_X : tele tới nvat có id X trong ds tele

80.ltl : xem ds tele

81.tlm : tự tele bản thân

82.ttl_X : auto tele tới nvat có id X trong ds tele (giữ Q 1-2 giây để hủy)


83.admt : auto đổi mục tiêu

84.bossm : boss trong khu

85.pkm : những thằng đấm nhau được trong khu

86.sb : thông báo boss

87.line : chỉ boss


88.loadskill : tự xếp skill (chỉ nên tắt khi đang dùng tdlt up vì có vài chức năng giống ksboss hay auto đánh khi đệ sủa là tự động chọn ô skill chứ ko phải skill)

89.matketnoi : làm game mất kết nối (dùng khi lag mất skill hoặc ngứa tay thích mất kết nối)

90.nhaynhot : tự động nhảy lên để gọi đệ khi vào game


91.ths_X : đổi quãng thời gian dùng hồi sinh

92.autohs : auto dùng hồi sinh vào bản thân auto không xịt (mặc định 45 giây dùng 1 lần) không phải namec 

không cho bật nhé =)))

97.autohsdt : sử dụng hồi sinh chỉ khi đệ chết hoặc hết ki


93.minimap : bật mini map

94.hpboss_X : setup hp ks boss

95.ksb : bật ks boss bằng đấm thường

96.ksbs5 : bật ks boss bằng skill5 (qckk hoặc laze hoặc nổ tùy hành tinh) 

99.tugd : tự động đồng ý và giao dịch có thể dùng khi đang treo để lấy đồ bọn gd nhầm hoặc đang ở ngoài

vứt máy treo ở nhà =))


100.ngochs_X : setup số hồng ngọc được sử dụng để hồi sinh

101.ahs : auto hồi sinh với số ngọc được chỉ định là ngochs

VD : ngochs = 5 sẽ chỉ hồi sinh lại 5 lần


102.u_X : khinh công

103.d_X : độn thổ

104.l_X : dịch trái

105.r_X : dịch phải

106.kvt : khóa vị trí


109.hdsd : mở file hdsd

110.xht : hiệu ứng hợp thể

111.chb : chỉ hiện boss

112.xtb : xóa tàu bay

113.atroi : auto trói bdkb

114.phaup : auto ghim nhân vật (tự tele + nhảy đến chỗ nhân vật)

115.checklag: sức mạnh đệ không thay đổi trong 1 lúc sẽ tự tắt game

116.vdh : vượt địa hình 


117.acctl : lấy id acc đang sử dụng và nhập vào tele trong qltk để tele

118.idtl : lấy id acc đang trỏ và nhập vào...........................


119.lkqltk : liên kết với quản lí tài khoản để sử dụng chức năng

120.dapdo : auto đập đồ bật lên rồi vào pha lê hóa chọn đồ là xong (auto bán thỏi vàng

khi hết vàng nên cân nhắc trước khi dùng)


121.goirong1 : gọi rồng 1 sao

122.goirong2 : .........2....

123.goirong3 : .........3....

**Lưu ý : đây là ngọc rồng thường


124.cskb : auto mở cskb

125.vutdo : auto vứt đồ (đồ phải cách nhau bởi dấu ",")

126.ttnv : trạng thái nhân vật đang trỏ (bị trói, bị thôi miên hay gì gì đấy)


***Vào xem nội tại để chọn nội tại cần mở trước khi mở

127.nt_X : set up chỉ số % nội tại cần mở

128.mont : auto mở nội tại khi ra nội tại yêu cầu và chỉ số lớn hơn hoặc bằng chỉ số set up trước 

sẽ tự động tắt game (mở 3 lần bằng vàng và 1 lần bằng ngọc liên tục) (tự động bán thỏi vàng khi gần hết vàng)


129.thuongde : auto quay vòng quay đặc biệt trên thần điện 

130.nrd : auto nhặt nrd khi nhặt được sẽ phù x7 (nên dùng khi thời gian nhặt ngọc còn thấp để tránh lag)


131.doall : dò khu boss từ 1 đến hết hoặc đến khi tìm được boss

132.do_(tên boss nào đấy ví dụ broly hoặc xên) : set boss cần dò 

133.clrz : set khu mặc định khi dò boss về 0

134.dk_X : set khu mặc định khi dò boss là X

135.locboss : lọc thông báo boss (chỉ những boss có tên như trong qltk mới hiện lên thông báo

tên boss cắt nhau bởi dấu , )


Phím tắt : 

M : mở menu một số chức năng chính

F : đổi khu nhanh ( bật update khu sẽ không dùng được mà t cũng không biết fix luôn )

N : tự động nhặt full

A : dịch trái

W : dịch phải

S : dịch xuống

D : dịch phải

G : Giao dịch với đối tượng đang trỏ

B : Dùng bông tai (Ưu tiên bt c2 nếu có)

J : Next map trái

K : Next map giữa

L : next map phải

I : Next map ở những nơi có cổng thẳng đứng (VD : cổng vực cấm-núi appule lên cổng núi appule-thung lũng rasphary bên nappa)

C : dùng capsule (ưu tiên csđb nếu có)

P : dừng loadmap (dùng khi chuyển map bị xoay liên tục)\\\ dừng loadmap xong thì ấn F để mở bảng đổi khu nhưng lúc đấy bị dừng load nên 

    sẽ không nhìn thấy ==> chọn bừa 1 khu để load lại và thế là đỡ phải out ra vào lại game =))

Z : ẩn/hiện giao diện mod 

T : bật tắt tđlt (tđlt chạy bằng ngọc nhé)

E : mở list friend

V : Chat tiếng việt

X : Xmap muốn hủy thì ấn lại lần nữa

O : mặc set đồ 1 hoặc 2

H : update khuu theo thời gian thực 

U : bật tắt ak

0 : dịch chuyển tới nhân vật đang trỏ

9 : Bật tắt liên kết qltk

PASS GIẢI NÉN Ở ĐÂY : 👉👉 Tải ĐI nè 

Link Tải Game : Mediafile : Tại Đây!

                           GG driver : Tại Đây!

Post a Comment

0 Comments